Flera regioner – ETT gemensamt e-arkiv!

R7e-arkiv används för lagring och arkivering av digital information. För att möjliggöra detta tar R7e-arkiv emot leveranser av digital information i godkända format som gör det möjligt att söka i materialet både nu och i framtiden.
Det finns krav i lagstiftningen på att stora delar av regionernas digitala information ska bevaras.
R7e-arkiv har tagits fram i en unik samverkan av de regioner som ingår i R7e-arkiv. Konceptet innebär att flera regioner kan dela på ett e-arkiv med gemensam drift och förvaltning. Åtkomsten till den levererade informationen styrs med behörigheter.

För att arkivera digital information krävs en teknisk lösning som är leverantörsoberoende och som kan lagra data i godkända standardiserade format. R7e-arkiv är en sådan lösning som dessutom bygger på nationella och internationella standarder.

R7e-arkiv innehåller både mellan- och slutarkiv, vilket är till nytta för verksamheterna inom regionerna. Skillnaden mellan de båda arkiven handlar om vilka som har tillgång till innehållet.
R7e-arkiv tar i dagsläget emot följande informationstyper:

✔   Vård

✔   Ekonomi

✔   Personal

✔   Diarium

✔   Leveransdokumentation