Om R7e-arkiv

R7e-arkiv är ett gemensamt arkiv för flera regioner

Följande regioner är med i samarbetet kring R7e-arkiv
Region Dalarna
Region Sörmland
Region Värmland
Region Västernorrland
Region Gävleborg
Region Jönköpings län
Region Uppsala
Region Västmanland
Region Örebro län
Västra Götalandsregionen
Region Västerbotten
Region Blekinge
Region Östergötland

Kontakt

Kontakta oss om du vill veta mer: info@r7earkiv.se